Soós Orsolya

A nevem Soós Orsolya. Marosvásárhelyen végeztem a Tanítóképzőt, majd Kolozsváron folytattam tanulmányaimat a Babeș-Bolyai Tududományegyetemen, az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakon. Huszonöt éve tanítok, először óvódapedagógusként, később tanítónőként dolgoztam. A tanítás számomra nem csupán munka, inkább egy létforma, hivatás. Lenyűgöz a gyerekek kreativitása, fogékonysága, lelkesedése, őszintesége. A gyerekekkel való foglalkozás számomra egy lehetőség, küldetés, de ugyanakkor nagy felelőség is. Ezért fontosnak tartom a folyamatos szakmai fejlődést, hogy ezt a feladatot minél magasabb színvonalon teljesíthessem.  
Négy éve csatlakoztam a Napraforgó csapatához. A tapasztalat azt mutatja, hogy évről évre nő az igény a szabadidős programok, a napközis foglalkozások, táborok iránt. A Napraforgó tábor lehetőséget nyújt mindenki számára a kikapcsolódásra, az ismerkedésre, a szórakozásra, az élményszerzésre. A gyerekek a táborokban életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően különböző szabadidős vagy tehetséggondozó tevékenységeken vehetnek részt. A táborok nagyszerű lehetőséget nyújtanak arra is, hogy új barátságok szülessenek. A játékos foglalkozások hozzájárulnak a szabadidő igényes eltöltéséhez, a gyermekek sokoldalú fejlődéséhez, lehetőséget biztosítanak a művelődésre, az alkotásra, az önfeledt játékra.